Sprawozdanie - semestr I
Dodane przez admin dnia Luty 09 2011 22:48:03

 Sprawozdanie - Rok szkolny 2010/2011, semestr I

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 w ramach projektu edukacyjnego pt. „Borowa Wieś oczami uczniów” skupiono się na:
- wprowadzeniu uczniów w tematykę historii Górnego Śląska i najbliższej okolicy;
- przedstawieniu uczniom najciekawszych materiałów dotyczących historii miejscowości;
- nauczeniu uczniów krytycznego podejścia do źródeł historycznych (zdjęć, map, dokumentów).

Poza tym uczniowie pod kierunkiem opiekuna opracowali pierwszą część materiałów, mających ubogacić tworzony w ramach projektu internetowy przewodnik po Borowej Wsi. Pierwsze zadanie dotyczyło najważniejszych informacji, dotyczących sołectwa współcześnie. Opracowane materiały trafiły na stronę internetową.


Kalendarium

Termin / Tematyka zajęć

19 XI - Spotkanie organizacyjne
26 XI - Borowa Wieś na dawnych mapach
3 XII - Borowa Wieś na starych fotografiach
10 XI - Szkoła na starych fotografiach, część I
17 XI - Szkoła na starych fotografiach, część II
7 I - Podział zadań na ferie – temat 1: Informator
3 II - Prezentacja i omówienie opracowanych materiałów


Więcej o projekcie:

- Strona projektu
- Forum projektu