Strona Główna ˇ Artykuły
Borowa Wieś dziś


Borowa Wieś wczorajMateriały
O projekcie
darmowy hosting obrazków
Pogoda
Księga gości

 

Dołącz do nas

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 33
Najnowszy Użytkownik: XMikoDikoX
Menu podręczne

Historia Zabytki Informator podręczny Materiały do dziejów Borowej Wsi

 

Bibliografia
Wybór prac na temat Borowej WsiHistoria Borowej Wsi

- Cichoń Henryka, Historia i działalność dydaktyczno-wychowawcza Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie w latach 1939-1999, praca magisterska pod kier. dr. Piotra Kowolika, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000, maszynopis.
- Noparlik Przemysław, Historia szkoły w Mikołowie - Borowej Wsi na tle dziejów miejscowości, Mikołów 2009. ZAMÓW w Bibliotece Miejskiej
- Pawlik Gabriela, Borowa Wieś. Z dziejów wsi i kościoła (Monografia historyczna), praca dyplomowa pod kier. prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2001, maszynopis.


Historia Mikołowa

- Bromboszcz Bogusław, Szendzielarz Ryszard, Mikołów w XX wieku, Mikołów 2002.
- Horwat Jan, Najstarsze dzieje Mikołowa [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1993.
- Kantyka Jan, Targ Alojz, Mikołów. Zarys rozwoju miasta, Katowice 1972.
- Prus Konstanty, Z przeszłości miasta Mikołów i jego okolicy, Mikołów 1932.
- Prus Konstanty, Z dziejów Mikołowa i jego okolic, Katowice 1992.


Przewodniki krajoznawcze

- Buszman Barbara, Buszman Józef, Powiat mikołowski-przewodnik krajoznawczy, Katowice-Mikołów 2006.
- Kopiec Bernard, Kopiec Marek, Informator Krajoznawczy Powiatu Mikołowskiego, Ruda Śląska 1999.
- Pleszyniak J., Przewodnik - Mikołów na co dzień i na weekend, Katowice 2006.
- Podgórska Barbara, Turystyczno-edukacyjna ścieżka piesza o charakterze przyrodniczo-historycznym pn. „Halembskie dęby, Halembski Młyn i halembskie stawy” w dzielnicy Halemba miasta Rudy Śląskiej i przyległych okolic Borowej Wsi miasta Mikołowa [w:] Ruda a zielona. Trasy turystyczno-edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym w Rudzie Śląskiej i okolicy, cz. 1: Ścieżki piesze, red. Adam K. Podgórski, Ruda Śląska 2008, s. 23-48.


Sąsiednie miejscowości

- Horwat Jerzy K., Historia Przyszowic, Przyszowice 2007.
- Jojko Adrian A., Kamionka. Monografia historyczna, Mikołów 2006.
- Kempa Jerzy, Z historii Bujakowa, Katowice 2006.
- Kempa Jerzy, Marek Grzegorz Bolesław, Historia miejscowości i parafii Bujaków, Katowice 1995.
- Musioł Ludwik, Bujaków. Monografia historyczna miejscowości, kościoła i parafii, Katowice 1993.
- Musioł Ludwik, Mokre. Z dziejów wsi i parafii, Katowice 1995.
- Musioł Ludwik, Paniowy. Monografia historyczna miejscowości, kościoła i parafii, Katowice 1993.
- Szołtysek Roman, Paniówki. Szkic historyczny, Katowice 1996.


Szkolnictwo na Śląsku

- Ratka Antoni, Dzieje szkoły w latach 1840-1951 (do końca samodzielności gminy Halemba) [w:] 160 lat szkoły w Halembie, red. Maria Lorens, Antoni Ratka, Dorota Świtała-Trybek, Ruda Śląska 2001, s. 7-35.
- Dmetrecki Mariusz, Szołtysek Janina, Ocalić od zapomnienia. Z dziejów szkoły paniowskiej, Mikołów 2008.
- Glimos-Nadgórska Anna, Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922-1939), Katowice 2000.
- Kwiatek Jolanta, Górnośląska szkoła ludowa na przełomie XIX i XX wieku, Opole 1987.
- Musioł Ludwik, Dzieje Szkół Parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim, Katowice 1933.


Kościół na Śląsku

- Jojko Adrian A., Szkice z dziejów parafii ewangelickiej w Mikołowie, Mikołów 2003. BG
- Kościół i parafia świętego Wojciecha w Mikołowie, red. Magdalena Kubista-Wróbel, Mirosław Rzepka, Mikołów 2007.
- Main Izabella, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie Pszczyna do końca XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 45, z. 2 (1997), s. 159 – 219.


Kultura i sztuka

- Dobrzycki Jerzy, Kościoły drewniane na Górnym Śląsku, Kraków 1927.
- Fojcik Jan, Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku, Katowice 1961.
- Halor Antoni, Podania i legendy mikołowskie, Mikołów 1994.
- Hanke Rajmund, Silesia cantat. Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Śląsku, Katowice 1996.
- Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 6: Województwo katowickie, z. 13: Powiat tyski, Krystyna Dżułyńska, Andrzej M. Olszewski, Warszawa 1964.
- Matuszczak Józef, Z dziejów architektury drewnianej na Śląsku, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”, sztuka 5, Bytom 1971.
- Pilch Józef, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
- Rejestr zabytków nieruchomych, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, stan na 30 IX 2008, nr rejestru 1312/83 z 10.08.1983. (s. 80)
- Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006. (s. 565-566)


Okres międzywojenny

- Encyklopedia powstań śląskich, red. Franciszek Hawranek, Aleksander Kwiatek, Wiesław Lesiuk, Michał Lis, Bolesław Reiner, Opole 1982.


Okres II wojny światowej

- Cius Grzegorz, Sprawiedliwi z Borowej Wsi, „Dziennik Zachodni” 2000, nr 25. Dot. uratowania Ericha Simenauera z córką przez Franciszka Muskietorza.
- Grodoń Krystyna, Trzy dni z dziejów Przyszowic: wspomnienia mieszkańców, [Przyszowice] 2006.


Biografie

- Dudek Adam, Sworzeń Marian, Mikołowski Słownik Biograficzny, Mikołów 1998.
- Hanke Rajmund, Słownik polskiego śpiewactwa Górnego Śląska: od Wiosny Ludów do przełomu tysiącleci, Katowice 2001. BŚ
- Kozubek-Czarnecka Teresa, Moje wspomnienia o śp. Księdzu Robercie Gajdzie, „Wiadomości Archidiecezjalne” Organ urzędowy Kurii Metropolitarnej w Katowicach, Marzec 2001.
Reginek Antoni, Ks. Robert Gajda, kapłan i kompozytor z Lipin [w:] „Rocznik Świętochłowicki”, t. 6, red. Z. Kapała, Świętochłowice 2004, s. 53-61.
- Słownik biograficzny ziemi pszczyńskie, Pszczyna 1997.
- Snoch Bogdan, Górnośląski leksykon biograficzny. Suplement, Katowice 2000.


Osadnictwo

- Greiner Piotr, Granice wolnego stanowego państwa pszczyńskiego w świetle źródeł kartograficznych [w:] Ziemia pszczyńska, red. Maria Lipok-Bierwiaczonek, Katowice 2007, s. 43-51.
- Noparlik Przemysław, Zmiany krajobrazu kulturowego na obszarze historycznych Kochłowic do połowy XIX wieku, mps. pracy magisterskiej pod red. Antoniego Barciaka, Katowice 2008.
- Pierzak Jacek, Zaitz Emil, Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 99-46 [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, red. Eugeniusz Tomczak, Katowice 1997, s. 422-426.
- Uchwała nr XXVIII/417/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.11.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa.


Kartografia

- Greiner Piotr, Mączka Michał, Źródła kartograficzne do dziejów Mikołowa (do 1945 roku), Mikołów 2007.
- Greiner Piotr, Mapa Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego [w:] Zaczarowany świat kartografii, cz. I: Dynastia Plessensis, Pszczyna 2002, s. 20-29.
- Złoty Andrzej, Powiat pszczyński w dawnej kartografii, Pszczyna 2006.


Pozostałe materiały

- Halor Antoni, Podania i legendy mikołowskie, Mikołów 1994.
- Legenda o lipie posadzonej na pamiątkę pobytu Jana III Sobieskiego, oprac. Maria Gardyńska, Justyna Magnor, Magdalena Otawa, Joanna Szpek.


Wywiady (wykonane przez uczniów ZS nr 2 w Mikołowi w 2009 r.)

- Czypionka Alfons (ur. 1932), przeprowadziły: Monika Gabor, Katarzyna Rajwa, II 2009.
- Kies (Jończyk) Lidia (ur. 1928), przeprowadziły: Monika Szot, Patrycja Szot, III 2009.
- Czarnecka (Kozubek) Teresa, przeprowadził: Mirosław Harazim, Przemysław Noparlik, I 2009.
- Gracka Dominik (ur. 1927), przeprowadziła: Dominika Dubińska, IV 2009.
- Kozubek Irena (Grymel) (ur. 1939), przeprowadzili: Mirosław Harazim, Przemysław Noparlik, V 2009.
- Kurpanik (Kozubek) Stefania (ur. 1929), przeprowadziły: Monika Szot, Patrycja Szot, III 2009.
- Matula Małgorzata (Grymel) (ur. 1945), przeprowadzili: Mirosław Harazim, Przemysław Noparlik, V 2009.
- Mijacz Maria, przeprowadził: Adam Stalica, V 2009.
- Molenda (Spyra) Berta (ur. 1925), przeprowadziła: Magdalena Gabryś, IV 2009.
- Morys Joachim (ur. 1934), przeprowadziła: Monika Zaczek, V 2009.
- Niedziela (Pyka) Maria, przeprowadziły: Joanna Biela, Joanna Kapica, III 2009.
- Pytel (Kozubek) Mieczysława, przeprowadzili: Mirosław Harazim, Przemysław Noparlik, V 2009.
- Rosiek Krystyna, przeprowadził: Rafał Lubański, II 2009.
- Zaczek (Wiechoczek) Anna, przeprowadziła: Magdalena Zaczek, Monika Zaczek, V 2009.
- Żur Dorota, przeprowadzili: Dawid Macha, Grzegorz Macha, II 2009.Internet

Parafia świetego Mikołaja


Polecane strony


Genius Loci zaprasza do współpracy

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Miesięcznik "Echo Boru"

 Głosuj na Borową Wieś


Konkurs

 Głosuj na Borową Wieś

Więcej o konkursie
Organizatorzy

 

 

Patronat honorowy

Burmistrz Miasta Mikołów

 

Partnerzy

Parafia św. Mikołaja

Sołtys Borowej Wsi

Miejska Placówka Muzealna

 

 

Wsparcie projektu

Startujemy w konkursie

 


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie